Styrelsekompetens och chefsrekryteringar

På CV Group Ab har vi specialiserat oss på att hjälpa våra kunder med att identifiera och rekrytera de bästa talangerna för olika ledande befattningar i deras respektive organisationer. Vi erbjuder testbaserade evalueringar i samband med rekryteringar eller som en separat service i syfte att säkerställa en grundlig process och bästa möjliga slutresultat för våra uppdragsgivare och kandidater. 

Vi rekryterar styrelseordföranden och -ledamöter till offentliga, privata och familjeägda företag samt kooperativ. Dessutom bidrar vi aktivt till våra kunders framgång genom att tillhandahålla olika tjänster, som syftar till att förbättra funktionaliteten hos styrelsen såsom:

  • Identifiera de företagsspecifika strategiska nyckelkompetenser, som behövs för att optimera styrelsesammansättning
  • Bedömningar och utvärderingar av såväl styrelsen och dess medlemmar
  • Rådgivning i frågor, som rör bolagsstyrning
  • Skolning och utveckling

Vi svarar gärna på alla frågor. Kontakta oss.