På CV Group Ab hjälper vi våra kunder med att identifiera och rekrytera de bästa talangerna för olika ledande befattningar i deras respektive organisationer. Vi rekryterar även styrelseordföranden och -ledamöter till offentliga, privata och familjeägda företag samt kooperativ.

Företagets partners har lång erfarenhet av olika ledande befattningar inom industri-, tjänste- och finanssektorn samt styrelsearbete i flera finska och nordiska företag. Omfattande erfarenhet av liknande uppgifter ger en utmärkt utgångspunkt för rekrytering, d.v.s. ett mångsidigt nätverk av potentiella kandidater, förmåga att bedöma de kompetenser som krävs för positionen och förstå de framtida utvecklingsbehoven för respektive funktioner.

CV Group är medlem i ENEX, en global Executive Search organisation, som är representerad i mer än 40 länder. ENEX genomför rekryteringsuppdrag av nyckelpersoner till olika positioner i både nationella och internationella företag och organisationer.

Elfhill_DSC5166.jpg