Intresset för styrelsearbete och Corporate Governance har ökat i näringslivet och inom ett flertal samhällssektorer. Företagens ägare och investerare ser ett välfungerande styrelsearbete som en garanti för företagens långsiktiga utveckling och lönsamhet. Snabbt ökande nätverk, allianser och outsourcingskedjor har också lett till att kvaliteten på styrelsens arbete granskas alltmer.

Olika studier har visat att framgångsrika företag har en bred sammansättning av olika kompetenser i deras styrelse. Medlemmarna kompletterar varandra då det gäller erfarenhet, utbildning, ålder, kompetenser och färdigheter. Med jämna mellanrum är det viktigt för styrelsen att utvärdera dess styrkor men framförallt svagheter. Vilka utmaningar står företaget inför? Vilka färdigheter behövs i den förändrade situationen? Har medlemmarna de kompetenser som behövs i det nuvarande skedet av företagets livscykel? Kan det vara värdefullt att stärka styrelsen med externa experter som hämtar nödvändig expertis?

Vi bidrar aktivt till våra kunders framgång genom att tillhandahålla en rad tjänster, som syftar på att förbättra styrelsernas arbete såsom:

  • Utveckling av ägarstyrningen
  • Utvärdering av styrelsearbetet
  • Rekrytering av styrelseledamöter
  • Coaching