Vi hjälper våra kunder att förbättra arbetsmetoderna i både deras styrelser och ledningsgrupper, samtidigt som vi rådger i frågor som rör Corporate Governance.

På senare tid har vi samarbetat med ägarna och ledningen i bl.a. olika centralorganisationers medlemsföretag om hur styrelsearbetet bör förbättras, styrelseordförandes roll, hur belöna ledningen, hur bilda en fungerande styrelse, hur effektivisera ägarstyrningen och hur samarbetet mellan styrelsen, VDn och ledningsgruppen bör optimeras.

Elfhill_DSC5100.jpg

Vi erbjuder även coaching till både styrelse- och ledningsgruppsmedlemmar. Målet med coachningsprocessen är att vägleda och stödja medlemmarna i att identifiera och använda sina egna och gruppens styrkor för att uppnå organisationens mål. Som ett resultat av denna process ökar personernas förmåga att utvecklas i sina arbetsuppgifter samtidigt som gruppens samarbete och arbetsmetoder förbättras. Coachingprocessen ger ett långsiktigt mervärde för organisationen och individen.