Kiinnostus yritysten hallitustyöskentelyä kohtaan on lisääntynyt yhteiskunnnan monella taholla. Yhtiöiden omistajat ja sijoittajat ymmärtävät hallitustyöskentelyn yhtiöiden pitkäjänteisen kehityksen ja kannattavuuden turvana. Voimakkaasti lisääntyvä verkostoituminen, allianssit sekä alihankinta- ja ulkoistamisketjut ovat myös tuoneet hallitustyöskentelyn laadun uuden tarkastelun kohteeksi. Yhtiöiden yhteiskuntavastuusta huolehtiminen on muodostunut hallitusten tärkeäksi tehtäväksi. Valistuneet yhteistyökumppanit ja rekrytoitavat avainhenkilöt tiedostavat hallitusten kasvaneen roolin.

Eri tutkimuksissa on osoitettu, että menestyneiden yritysten ominaispiirre on monipuolinen hallituksen kokoonpano. Hallituksen jäsenet täydentävät toisiaan mm. kokemuksen, koulutuksen, iän ja osaamisen osalta. Hallituksen on aika ajoin hyvä arvioida onko kokoonpano tarpeeksi monipuolinen. Mitkä ovat hallituksen vahvuudet ja heikkoudet? Onko jäsenillä niitä kompetenssialueita, joita tarvitaan siinä vaiheessa elinkaarta, jossa yritys on sillä hetkellä? Mitkä taidot tarvitaan vahvistamaan hallituksen kokoonpanoa? Onko syytä vahvistaa hallitusta ulkopuolisilla osaajilla, joilla ei ole aikaisempaa suhdetta yhtiöön?

CV Group tarjoaa:

  • Omistajaohjauksen kehittämistä
  • Hallitustyöskentelyn arviointia
  • Hallitusjäsenten rekrytointia
  • Valmennusta