Kiinnostus yritysten hallitustyöskentelyä kohtaan on lisääntynyt yhteiskunnan monella taholla. Valistuneet yhteistyökumppanit ja rekrytoitavat avainhenkilöt tiedostavat hallitusten kasvaneen roolin. Yhtiöiden omistajat ja sijoittajat ymmärtävät hallitustyöskentelyn yhtiöiden pitkäjänteisen kehityksen ja kannattavuuden turvana. Voimakkaasti lisääntyvä verkostoituminen, allianssit sekä alihankinta- ja ulkoistamisketjut ovat myös tuoneet hallitustyöskentelyn laadun uuden tarkastelun kohteeksi.  

Eri tutkimuksissa on osoitettu, että menestyneiden yritysten ominaispiirre on monipuolinen hallituksen kokoonpano. Hallituksen jäsenet täydentävät toisiaan mm. kokemuksen, koulutuksen, iän ja osaamisen osalta. Hallituksen on aika ajoin hyvä arvioida vahvuuksiaan ja erityisesti heikkouksiaan. Mitä haasteita yritys kohtaa? Mitä taitoja tarvitaan muuttuvassa tilanteessa? Onko jäsenillä tarvittavia taitoja yrityksen elinkaaren nykyisessä vaiheessa? Onko syytä vahvistaa hallitusta ulkopuolisilla osaajilla, jotka tuovat tarvittavaa asiantuntemusta?

Osallistumme aktiivisesti asiakkaidemme menestykseen tarjoamalla erilaisia palveluita, joilla pyritään parantamaan hallituksen toimivuutta, kuten:

  • Omistajaohjauksen kehittämistä
  • Hallitustyöskentelyn arviointia
  • Hallitusjäsenten rekrytointia
  • Valmennusta