Monipuolista kokemusta —

IRIS KARJULA
ADVISOR

KTM ja Executive Business Coach, joka on työskennellyt eri toimialoilla kansainvälisten organisaatioiden monipuolisissa muutos-, kehitys- ja johtotehtävissä sekä johtoryhmän jäsenenä: 7 maassa toimineen Fazer Food Services -divisioonan toimitusjohtaja ja Fazer Groupin johtoryhmän jäsen 2009-14 ja Henkilöstöjohtaja 2007-09, Kehitys- ja markkinointijohtaja Finprossa 2001-07, Henkilöstöjohtaja MTV3:ssa ja McDonald’sissa, Johdon konsultti Mercuri Urvalissa sekä 10+ vuotta yritys-, investointi- ja kansainvälisen pankkitoiminnan kehittämis- ja johtotehtävissä.

Nykyään hän on Board Professionals BPF Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja. Toisessa roolissaan Executive Business Coachina hän toimii johdon ja keskijohdon valmentajana. Asuessaan Dubaissa 2014-2016 hän toimi mm. johdon valmentajana ja asiantuntijana UAEn tulevien johtajien kehittämisohjelmassa sekä Finnish Business Councilin hallituksen jäsenenä. Aiempi hallituskokemus: Etera, Gold & Green Foods, FinSwe, Fintra. 


Iris Karjula.jpg

Taneli TikkA
ADVISOR

Taneli on sarjayrittäjä, joka on työskennellyt useissa start-up- sekä pörssiyhtiöissä. Hän on laajasti tunnustettu tietotekniikan asiantuntija, jolla on syvällinen osaaminen digitaalisesta murroksesta ja sen mukanaan tuomista haasteista yritysten liiketoiminnalle. Tällä hetkellä hän toimii johtajana Tieto Oy:ssä vastaten Industrial Internet liiketoiminnasta. 

Hän on toiminut hallituksen jäsenenä tai neuvonantajana yli 30 yrityksessä mukaanlukien MTV3 Media Group, Kemppi, Stardoll, Applifier (Everyplay), Web of Trust, Umbra Software, BrandMNGR, Netcycler (Swap.com ), Transfluent, Solutions Machines, FoilChat ja PackageMedia.


Lauri Ratia
ADVISOR

Lauri Ratia aloitti uransa paperiteollisuuden palveluksessa ja toimi mm. UPM:ssä ja Enso Gutzeitissa. Hän siirtyi sitten Nokian palvelukseen ja myöhemmin muun teollisuuden pariin ja toimi mm. Lohja Rudus Groupin toimitusjohtajana. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus monien yritysten vaativista johtamis- ja kehittämistehtävistä mm. asuttuaan Yhdysvalloissa seitsemän vuotta toimien Nokia Inc. toimitusjohtajana ja sittemmin konsernin yrityssuunnittelujohtajana. Hän on ollut myynnin johtotehtävissä lähes puolet työurastaan. Lauri Ratia on ollut mukana 80 yritysjärjestelyssä - niin yritysostoissa ja niiden integroinnissa kuin yritysmyynneissä sekä koti- että ulkomailla.

Hänellä on erittäin laaja ja monipuolinen kokemus hallitustyöskentelystä toimittuaan sekä puheenjohtajana että jäsenenä yli 25 listatun ja listaamattoman yrityksen hallituksessa sekä Suomessa, että ulkomailla. Näitä ovat mm. Sponda Oyj, Nordic Morning (ent.Edita) Oyj, YIT Oyj, VR Group Oy, Kemira Grow How Oyj, Tecnomen Oyj, Paroc Group Oy, Medisize Oy, STX Finland Oy ja JOT Automation Oyj. Perheyritysten toimintaan hän on perehtynyt toimittuaan mm. Olvi Oyj:n, Stala Oy:n ja Paloheimo Oy:n hallitusten jäsenenä. Venäjän kokemusta hallitustasolla hän on saanut pietarilaisesta LSR Group OJSC:sta. Lauri Ratia toimii nykyään Meyer Turku Oy:n, ja Inspecta Oy:n hallitusten jäsenenä. Ratos Abp:ssa hän toimii Suomen Advisory Boardin jäsenenä.

Edunvalvontakokemusta hän on saanut toimittuaan mm. Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtajana ja EK:n hallituksen jäsenenä. Ratia on ollut 2000-luvulla Suomen talouselämän arvostetuimpia hallitusammattilaisia.


Jouni Heinonen
ADVISOR

M.Sc., Viestintä, Helsingin Yliopisto

Jouni Heinonen on johtanut viestintätoimistoa pienestä start-upista osaksi globaalia viestintätoimistoketjua. Hänellä on noin 20 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja asiakastyössään hän auttaa yritysjohtoa maineen ja viestinnän strategisissa kysymyksissä. Jounilla on vahvaa kokemusta mm. yritysjärjestelyihin liittyvästä viestinnästä, johdon viestintävalmennuksesta, strategioiden kiteyttämisestä ja kriisiviestinnästä. Hän on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja. Hän on valmentanut lukuisia organisaatioita niin Suomessa kuin ulkomailla. Jouni on julkaissut kolme kirjaa maineenhallinnasta.

Kansainvälisen johtamisen ja viestinnän näkökulma on tullut hänelle tutuksi työskennellessään Burson-Marstellerin EMEA-alueen johtoryhmässä viimeisen neljän vuoden aikana. Jouni johti myös Burson-Marstellerin kansainvälistä muutosviestinnän praktiikkaa parin vuoden ajan. Jounilla on kokemusta myös hallitustyöskentelystä.


Tom Von Weymarn
ADVISOR 

Diplomi-insinööri (kemiallis-tekninen tiedekunta, 1968) Tom von Weymarn on toiminut vuodesta 1970 teollisuuden ja kaupan eri johtotehtävissä, aluksi käyttöinsinöörinä ja tuotekehityspäällikkönä Kymi-Kymmenen petrokemian teollisuudessa. Vuodesta 1975 von Weymarn toimi Oy Huber Ab:n tukkutoimialan ja muovitoimialan johtajana, 1981-1983 Oy Telko Ab:n (tekninen tukkukauppa) toimitusjohtajana, 1983-1989 Oy Fazer Ab:n suklaa- ja makeistoimialan johtajana ja 1989-1991 Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtajana. Vuosina 1992-1997 hän palveli Cultor Oyj:n varatoimitusjohtajana vastuualueena eläin- ja kalarehut sekä rehuentsyymit ja aminohapot maailmanlaajuisesti, 1998-2004 Oy Rettig Ab:n toimitusjohtajana.

Von Weymarn on toiminut viimeisten 25 vuoden aikana yli 20 eri yrityksen sekä näiden konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa mukaan luettuna sekä pörssiyhtiöitä, perheyhtiöitä että "start-up"-teknologiayrityksiä. Viimeisten 25 vuoden aikana von Weymarn on ollut aktiivisesti mukana elinkeinoelämän järjestöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen hallintotehtävissä.


Seppo.jpg

Seppo Ikäheimo
Advisor

Ikäheimo toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Aalto BIZ). Hän väitteli Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1996 aiheesta ”Communication in the Sharemarkets”, ja sen jälkeen hänen mielenkiintonsa kohteena ovat olleet sijoittajasuhteet (IR), johdon palkitseminen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) laatu.

Aalto BIZ:ssa hän toimii opetuksesta ja oppimisesta vastaavana varadekaanina. Hän opettaa maisteritason kurssia ”Corporate Governance” ja tohtoritason ”Empirical Corporate Governance” Aalto BIZ:ssä sekä kouluttaa yritysjohtoa yrityksen hallinnoinnin alueella Aalto Executive Educationin puitteissa.

Hän toimii Pamark Oy:n hallituksen jäsenenä, Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouslautakunnan jäsenenä, European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) Suomen työryhmän jäsenenä, välimiesoikeuden jäsenenä useissa vähemmistöosakkaiden lunastamistapauksissa sekä asiantuntijana useissa vastaavissa tapauksissa. Hän on ollut arvioimassa valtio-omisteisten yritysten ylimmän johdon palkkausta, laatimassa Perheyritysten hyvän hallinnoinnin suosituksia sekä kehittänyt organisaatioiden palkitsemisjärjestelmiä.

Corporate governance -alueelta hän on viimeisten vuosien aikana julkaissut lukuisia teoksia.