The perfect team —


ERkki TUOMINEN

Ekonom, MBA, Partner

Erkki Tuominen arbetat i över 15 år inom bank och finans, 5 år inom telekommunikation och 3 år inom gruvdrift. Han var senast chef för Nordea Banks Markets division med ansvar för bankens nordiska kapitalmarknader.

Under Erkkis ledning blev Nordeas kapitalmarknadsfunktion den största leverantören av syndikerade lån, obligationer och företagsfinansiering i Norden. Innan Nordea arbetade han som CFO för Sonera Corporation, finska PT Corporation (dvs. Post- och Telekommunikationsgruppen), Outokumpu Technology Oy och finansdirektör i Finnfund Oy.

Tel: 0400-401031

Epost: erkki.tuominen(ät)cvgroup.fi


4921222956_c23a009a11_b.jpg

Stefan Tötterman

Fil.kand., Ekonom, Partner

Stefan Tötterman har över 20 års erfarenhet inom finans- och bankvärlden. Han ansvarade för Carnegie Investment Bank i Finland och fungerade som verkställande direktör för den finska filialen. Innan dess var han medlem i Aktia Bank Abp: s koncernledning med ansvar för kapitalförvaltning och investeringsprodukter. På Svenska Handelsbanken var han ansvarig för Kapitalförvaltningsverksamheten i Finland. Stefan arbetade för Opstock Asset Management Ab som verkställande direktör.

Certifierad styrelseledamot (HHJ), Certificate of Coaching Skills (Results Coaching Systems), NLP-practitioner, Suggestionsterapeut (SHY).

Tel: 050-3390926

E-post: stefan.totterman (ät) cvgroup.fi


Matti Jaakola

Ekon.mag., Partner

Matti Jaakola har varit i ledande befattningar inom marknadsföring i internationella och inhemska företag sedan början av 1980-talet.

Matti har erfarenhet från skogsindustrin då han verkade som VD för Georgia-Pacific Corporations Nordeuropa-region och från Metsäliitto, där han har haft olika befattningar både i Finland och utomlands.

Matti har arbetat inom den kemiska industrin på bl.a. Henkel KgaA, där han arbetade som direktör för den nordiska regionen. Inom livsmedelsindustrin har han arbetat med marknadsföring och försäljning på Sinebrychoff Ab och Karl Fazer Ab. Matti har genomfört företagsförvärv, integrationer och avyttringar.

Matti har aktivt arbetat med förändrings- och utvecklingsprocesser och företagssaneringar. Han har lett multikulturella organisationer i internationella företag. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete i Finland och utomlands och har fungerat i ledningen av centrala branschorganisationer.

Tel: 040-5530883

E-post: matti.jaakola (ät) cvgroup.fi


HEM