CV Groupin täydentävä palvelu on asiakkaiden liiketoiminnan tukeminen arviointipalveluiden keinoin.

Asiakasyrityksillemme tarjoamme sujuvan ja selkeän kokonaisuuden, joka tuo merkittävää lisäarvoa valintapäätöksien tukemiseen ja henkilöiden kehittämiseen kustannustehokkaasti. Ehdokkaille tarjoamme yksilöllisen ja aikataulullisesti joustavan kokonaisuuden, joka rakentuu kolmesta osa-alueesta: ennakkotehtävistä, arviointiaamu- tai -iltapäivästä sekä palautekeskustelusta. Kun luodaan monimenetelmäinen ja -tasoinen kokonaisuus, ja kun saatuja tietoja tulkitaan asianmukaisella tavalla, arviointien luotettavuus ja ennustearvo ovat korkeita.

CV Groupin henkilöarviointikokonaisuus on rakennettu parhaista käytännöistä kymmenien vuosien monipuolisen kokemuksen perusteella. Käytäntöjämme ovat mm.:

  • asiakkaan työnantajakuvatyön tukeminen,

  • psykologin erityisammattitaito arvioinnin toteuttamisessa,

  • ennakkotehtävien hyödyntäminen,

  • yksilöllisyys,

  • räätälöidyt business caset,

  • palautekeskustelu informaation lähteenä ja kertaluonteisena coachingina sekä

  • executive summary -tyyli raportointipohjana.

Arvioinnit CV Groupilla toteuttaa Jaana Ylipaavalniemi, joka on kokenut työn ja organisaatioiden erikoispsykologi ja jolla on koulutuksen ja kokemuksen tuoma osaaminen olennaisen informaation keräämiseen, tulkintaan, johtopäätöksien tekemiseen ja palautteen antamiseen.

Kerromme mielellämme lisää arviointiprosessistamme ja erottautumistekijöistämme.