På CV Group Ab hjälper vi våra kunder med att identifiera och rekrytera de bästa talangerna till styrelser och för olika ledande befattningar. Vi är med och stöder våra kunder då de väljer nyckelpersoner både i och utanför Finland.

Vi tillhör det internationella executive search nätverket ENEX.

Vi hjälper våra kunder att hitta kunniga och erfarna personer.   Läs mer →

Vi hjälper våra kunder att hitta kunniga och erfarna personer.

Läs mer →

Vi hjälper våra kunder att optimera styrelsearbetet i sina organisationer.   Läs hur →

Vi hjälper våra kunder att optimera styrelsearbetet i sina organisationer.

Läs hur →


Bangatan 1 b A 6
00120 Helsingfors

epost: info@cvgroup.fi