Tarjoamme asiakkaillemme valmennusta ja konsultointia omistajaohjauksessa sekä hallitus- että johtoryhmätyöskentelyssä. Viimeaikaiset toimeksiantomme käsittävät mm. eri järjestöjen ja yhteisöjen jäsenyrityksilleen tarjoamaa valmennusta hallitustyöskentelystä, hallituksen puheenjohtajan toiminnasta, ylimmän johdon palkitsemisesta, toimivan hallituksen muodostamisesta, hallintaketjun tehostamisesta ja omistajatahdon selvittämisestä.

Elfhill_DSC5100.jpg

Lisäksi tarjoamme valmennusta ja ohjausta sekä hallitusten että johtoryhmien jäsenille. Valmennusprosessin tavoitteena on ohjata ja tukea valmennettavia löytämään ja hyödyntämään omia ja ryhmän vahvuuksia organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän prosessin tuloksena valmennettavien kyky kehittyä työtehtävissään tehostuu samalla kun ryhmän yhteistyö ja toimintatapa paranee. Valmennuksella aikaansaadaan organisaatiolle ja henkilölle pitkäaikaista lisäarvoa.