Tarjoamme asiakkaillemme valmennusta ja konsultointia omistajaohjauksessa sekä hallitus- että johtoryhmätyöskentelyssä. Viimeaikaiset toimeksiantomme käsittävät mm. eri järjestöjen ja yhteisöjen jäsenyritykselleen tarjoamaa valmennusta hallitustyöskentelystä, hallituksen puheenjohtajan toiminnasta, ylimmän johdon palkitsemisesta, toimivan hallituksen muodostamisesta ja omistajatahdon selvittämisestä.

Elfhill_DSC5100.jpg

Tämän lisäksi tarjoamme yksilöllistä valmennusta ja ohjausta sekä hallitusten jäsenille että yritysten johtohenkilöille. Valmennusprosessin tavoitteena on ohjata ja tukea valmennettavia löytämään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän prosessin tuloksena valmennettavan kyky kehittyä työtehtävissään tehostuu. Valmennuksella aikaansaadaan organisaatiolle ja henkilölle pitkäaikaista lisäarvoa.